Inloggen


login failed

Veel voorkomende oorzaken van niet kunnen inloggen

Deadline verstreken

De login en wachtwoord combinatie zijn voorzien van een deadline. Dat betekent dat ze voor deze deadline gebruikt moeten zijn. Op uw loginbriefje staat vermeld met wie u contact moet opnemen om de deadline aan te passen.

Onjuist wachtwoord

Denkt u goed om hoofdletters en kleine letters, deze zijn belangrijk. Lukt het nog niet? Tik dan het wachtwoord eens in op een plek dat u het goed kan lezen, bijvoorbeeld even in Word of in een email. Vaak ziet u dan toch een typfout.

Vragenlijst reeds ingevuld

Als de vragenlijst goed (volledig) is afgerond, worden de login en wachtwoord ongeldig gemaakt. Het kan zijn dat uw login briefje per abuis aan u is gegeven terwijl deze eerder door iemand anders is gebruikt. Neem dan altijd contact met ons op! Heeft u zelf al eerder de vragenlijst ingevuld met deze gegevens en heeft u naderhand twijfels over de door u gegeven antwoorden, neem dan contact met ons op. Wij activeren dan de logingegevens zodat u de vragen kan nalopen

Contactgegevens

Tijdens kantoortijden (CE(S)T 9-17) kunt u bellen met: 0518 482179
Emailen kan altijd: